Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Υποτροφιών
Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή.


Το Κοινωφελές αυτό Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Καρδίτσα.


Σκοπός του Ιδρύματος, όπως τον προσδιόρισε ο Διαθέτης στην ιδιόχειρη διαθήκη του, είναι:

«η χορήγησις υποτροφιών εις αριστούχους αποφοίτους σπουδαστάς των εν Καρδίτση κατωτέρων και μέσων Τεχνικών Σχολών δια την συνέχισιν των σπουδών των εις την αμέσως ανωτέραν τοιαύτην».

Στις ιστοσελίδες του τόπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και τη διαδικασία για τη χορήγηση των υποτροφιών