ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


1 Σεπτεμβρίου 2018

Υπογράφηκε το νέο Συμφωνητικό Μίσθωσης του Οικοπέδου του Ιδρύματος


Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 11/5/2018 αποδέχτηκε την μοναδική προσφορά για την εκμίσθωση του οικοπέδου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών στις 27/6/2018 για ένα δεκαπενθήμερο και ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών του Συμβουλίου Κοινοφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας. Τέλος στις 22/8/2018 η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζήτησε από το Ίδρυμα να προχωρήσει στην υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο και υπογράφηκε με την μισθώτρια κα. Μαρία Αργύρη σήμερα την 1/9/2018.

—————————

22 Μαρτίου 2018

Προκηρύσσεται Νέος Διαγωνισμός για την Μίσθωση του Οικοπέδου του Ιδρύματος ως Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 12η Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να εκδώσει Ανακοίνωση ότι προτίθεται να εκμισθώσει το ιδιόκτητο οικόπεδό του, που βρίσκεται επί των οδών Τζέλλα, Αβέρωφ και Αλλαμανή στο κέντρο της Καρδίτσας (Ο.Τ. 15) ως χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και να καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Η Ανακοίνωση αυτή έχει υποβληθεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας η οποία θα την αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.gspp.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν εντός 20 ημερών από την ανάρτηση της Ανακοίνωσης στην παραπάνω ιστοσελίδα. Τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης /πρόσκλησης είναι τα εξής:

  • Εμβαδόν οικοπέδου 1.776 τ.μ.
  • Δυναμικότητα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων: 81 θέσεις (43 στεγασμένες, 38 ανοικτές).
  • Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 1.500.
  • Διάρκεια μίσθωσης 4 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.
  • Υποβολή σφραγισμένων προσφορών: Οδός Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος, Τρίτη και Πέμπτη 10.00 - 13.00 Τηλ. 24410 27711.
  • Αποστολή σφραγισμένων προσφορών: Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση Ν. Χαρίτου 5, 431 00 Καρδίτσα, τηλ. 6977 698277, 6979 059295.


Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της Ανακοίνωσης:

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Οικοπέδου

————————————————————————————————————————————–

28 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9770/61732) ΤΗΣ 24/9/2009 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 6/9/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΤΟΝ κ. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, O ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1.10.2009 - 30.9.2013.
———————————

8 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ 6/9/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας ανακήρυξε πλειοδότη για την εκμίσθωση του οικοπέδου του Ιδρύματος με σκοπό την εκμετάλλευσή του ως υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων τον συμπολίτη μας επιχειρηματία κ. Βασίλειο Κουκουμτζή και αξιολόγησε το αποτέλεσμα ως συμφέρον για το Ίδρυμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, κατά την συνεδρίασή του της 6/9/09, αποδέχθηκε την αξιολόγηση της Επιτροπής και προτείνει την κατακύρωση της δημοπρασίας.

Αποστέλλονται προς έγκριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα Πρακτικά της δημοπρασίας.
——————————-

22 Ιουλίου 2009

Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Το οικόπεδο, εμβαδού 1.776 τ.μ., που περικλείεται από τις οδούς Αλλαμανή, Αβέρωφ και Τζέλλα, στο κέντρο της Καρδίτσας, εκμισθώνεται για περίοδο 4 ετών και με σκοπό να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος όρισε την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημοπρασίας και ενέκρινε το τελικό κείμενο της Διακήρυξης - Πρόσκλησης και της περίληψής της που θα δημοσιευθεί στον Τύπο της Καρδίτσας.

Το κείμενο της περίληψης, σε μορφή .pdf:
Περίληψη της Προκήρυξης 34kB

Το κείμενο της Δήλωσης για τη συμμετοχή και την αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, που πρέπει να συμπληρώσει όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην δημοπρασία έχει ως εξής:
Δήλωση συμμετοχής 24kB

Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης - Πρόσκλησης που περιλαμβάνει τους όρους συμμετοχής στην δημοπρασία, καθώς και όλους τους όρους του Μισθωτηρίου Συμβολαίου που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη, σε μορφή .pdf:
Διακήρυξη - Πρόσκληση σε Δημοπρασία 97kB

———————————————————————————————————————————–Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας, πατώντας δεξί κλικ πάνω στην ονομασία του αρχείου και επιλέγοντας “αποθήκευση προορισμού ως” ή “αποθήκευση δεσμού ως”.