Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε κάποια από τα αρχεία, μπορείτε να τα μεταφέρετε στον υπολογιστή σας - πατώντας δεξί κλικ πάνω στην ονομασία του αρχείου και επιλέγοντας “αποθήκευση προορισμού ως” ή “αποθήκευση δεσμού ως” - και να το ανοίξετε μετά.


''

Πρόσφατα Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση 27/2/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 21η Φεβρουαρίου 2020 ανακήρυξε την νέα υπότροφο του Ιδρύματος που εισήχθη σε Σχολή Τροτοβάθμιας Εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020.

Η Πράξη Ανακήρυξης είναι ανηρτημένη στον σύνδεσμο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.

Καρδίτσα, 27 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση 16/11/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 18/10/2019 να απονείμει μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ σε απόφοιτο ΕΠΑ.Λ./Τ.Ε.Ε. του Νομού Καρδίτσας που εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπάιδευση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020


Ήδη η Προκήρυξη της υποτροφίας εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της την 6/11/2019.
Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας την 15η Νοεμβρίου 2019 και το Ίδρυμα θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για διάστημα 45 ημερών από την δημοσίευση αυτή.
Ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, των απαιτουμένων δικαιολογητικών και της αίτησης είναι ανηρτημένα στον σύνδεσμο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

Καρδίτσα, 13 Νοεμβρίου 2019

Χρειάζεστε τον Adobe Reader για να ανοίξτε το αρχείο. Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.