Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε κάποια από τα αρχεία, μπορείτε να τα μεταφέρετε στον υπολογιστή σας - πατώντας δεξί κλικ πάνω στην ονομασία του αρχείου και επιλέγοντας “αποθήκευση προορισμού ως” ή “αποθήκευση δεσμού ως” - και να το ανοίξετε μετά.


''

Πρόσφατα Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση 16/11/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 18/10/2019 να απονείμει μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ σε απόφοιτο ΕΠΑ.Λ./Τ.Ε.Ε. του Νομού Καρδίτσας που εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπάιδευση το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020


Ήδη η Προκήρυξη της υποτροφίας εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της την 6/11/2019.
Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα πανελλήνιας εμβέλειας την 15η Νοεμβρίου 2019 και το Ίδρυμα θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για διάστημα 45 ημερών από την δημοσίευση αυτή.
Ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, των απαιτουμένων δικαιολογητικών και της αίτησης είναι ανηρτημένα στον σύνδεσμο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 -2020

Καρδίτσα, 13 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση 2/5/2019

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Γιώργος Ανυφαντής επέδωσε την επιταγή για την υποτροφία του πρώτου έτους σπουδών του στον νέο υπότροφο του Ιδρύματος Κλιάρη Αλέξανδρο-Ιωάννη.


Ο Πρόεδρος απονέμει την υποτροφία στον Αλέξανδρο Κλιάρη

                  Ο Πρόεδρος απονέμει την υποτροφία στον Αλέξανδρο ΚλιάρηΚαρδίτσα, 2 Μαϊου 2019


Ανακοίνωση 18/12/2018

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο και τοιχοκολλήθηκε στο γραφείο του η Ιδρύματος η Πράξη Ανακήρυξης του νέου υποτρόφου που εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019


Λεπτομέρειες στην σελίδα Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019

Καρδίτσα 18 Δεκεμβρίου 2018


Ανακοίνωση 21/9/2018

Δημοσιεύτηκε την 21η Σεπτεμβρίου η Προκήρυξη - Πρόσκληση για την χορήγηση μίας υποτροφίας σε σπουδαστή που εισήχθη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Λεπτομέρειες στην σελίδα Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019

Καρδίτσα 21 Σεπτεμβρίου 2018


Ανακοίνωση 22/3/2018

Προκηρύσσεται Νέος Διαγωνισμός για την Μίσθωση του Οικοπέδου του Ιδρύματος ως Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 12η Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να εκδώσει Ανακοίνωση ότι προτίθεται να εκμισθώσει το ιδιόκτητο οικόπεδό του, που βρίσκεται επί των οδών Τζέλλα, Αβέρωφ και Αλλαμανή στο κέντρο της Καρδίτσας (Ο.Τ. 15) ως χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και να καλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Η Ανακοίνωση αυτή έχει υποβληθεί για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας η οποία θα την αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.gspp.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν εντός 20 ημερών από την ανάρτηση της Ανακοίνωσης στην παραπάνω ιστοσελίδα. Τα κύρια σημεία της ανακοίνωσης /πρόσκλησης είναι τα εξής:

 • Εμβαδόν οικοπέδου 1.776 τ.μ.
 • Δυναμικότητα ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων: 81 θέσεις (43 στεγασμένες, 38 ανοικτές).
 • Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα Ευρώ 1.500.
 • Διάρκεια μίσθωσης 4 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.
 • Υποβολή σφραγισμένων προσφορών: Οδός Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος, Τρίτη και Πέμπτη 10.00 - 13.00 Τηλ. 24410 27711.
 • Αποστολή σφραγισμένων προσφορών: Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση Ν. Χαρίτου 5, 431 00 Καρδίτσα, τηλ. 6977 698277, 6979 059295.


Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της Ανακοίνωσης:

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης Οικοπέδου


Καρδίτσα, 22 Μαρτίου 2018


Ανακοίνωση 21/3/2018

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Προκηρύσσει Νέα Υποτροφία για το Ακαδ. Έτος 2018-2019


Με απόφαση που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 12η Ιανουαρίου 2018, το Ίδρυμα, μετά από διακοπή ενός έτους, προχωρά στην προκήρυξη μίας νέας υποτροφίας των 2.000 Ευρώ ετησίως σε αριστούχο απόφοιτο ΕΠΑ.Λ ή Τ.Ε.Ε. Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθεί σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 / 2019. Η προκήρυξη / πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα δημοσιευθεί όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Καρδίτσα, 21 Μαρτίου 2018


Χρειάζεστε τον Adobe Reader για να ανοίξτε το αρχείο. Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.