Σημερινοί Υπότροφοι του Ιδρύματος


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

  • ΚΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, που εισήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

  • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, τομέας Διοίκησης και Οικονομίας, που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουριστικών Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016

  • ΣΟΥΛΕΑ-ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  • ΓΟΥΣΙΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του ΘΩΜΑ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩΥπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015

  • ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα 199/10”, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που εισήχθη στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.  • ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, με Απολυτήριο “Άριστα 19”, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που εισήχθη στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ανάκληση Υποτροφίας

Με απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του την 29η Νοεμβρίου 2012 και την εγκριτική Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας της 13/3/2013, ανακλήθηκε η υποτροφία που είχε απονεμηθεί στον Καραπάνο Απόστολο του Χρήστου, λόγω του ότι δεν εκπλήρωσε τις ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης κατά το 1ο έτος σπουδών του που προβλέπει η Σύμβαση Υποτροφίας.

Oλόκληρο το κείμενο της εγκριτικής Απόφασης έχει ως εξής:

Ανάκληση Υποτροφίας 491kB