Προκήρυξη Υποτροφιών - Ανακήρυξη Υποτρόφων


Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013


Υπογράφηκε την 10/4/2013 από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθείσες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013:

  • Καφεντζή Ευθαλία-Μαρία του Ηλία, φοιτήτρια της Σχολής Σ.Ε.Υ.Π. - Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας
  • Γκούγκλια Ελευθερία του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάταςτου


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2012-2013 471kBΑπόφαση για Ανάκληση Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012


Με απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του την 29η Νοεμβρίου 2012 και την εγγριτική Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας της 13/3/2013, ανακλήθηκε η υποτροφία που είχε απονεμηθεί στον Καραπάνο Απόστολο του Χρήστου, λόγω του ότι δεν εκπλήρωσε τις ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης κατά το 1ο έτος σπουδών του που προβλέπει η Σύμβαση Υποτροφίας.

Oλόκληρο το κείμενο της εγκριτικής Απόφασης έχει ως εξής:

Ανάκληση Υποτροφίας 491kBΕπιλογή Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013


Σύμφωνα με την Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, που εξέδωσε το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2012, οι νέοι υπότροφοι του Ιδρύματος θα είναι οι:

Καφεντζή Ευθαλία-Μαρία του Ηλία, και
Γκούγκλια Ελευθερία του Κωνσταντίνου

με αναπληρωματικούς τις:

Παπαχρήστου Αικατερίνη του Προκοπιου και Γκουδάλα Άννα του Ιωάννη

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της πράξης, που αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προς έγκριση:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 2012-2013 115kB

Καρδίτσα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 -2013


Το κείμενο της Προκήρυξης - Πρόσκλησης που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και ενέκρινε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδεύουν τις αιτήσεις, περιέχεται στο παρακάτω αρχείο:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης δημοσιεύθηκε στον τοπικό και τον Αθηναϊκό Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την 7η και την 8η Σεπτεμβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γίνουν υπότροφοι του Ιδρύματος ορίζεται η Δευτέρα 22α Οκτωβρίου 2012.


Καρδίτσα, 7 Σεπτεμβρίου 2012Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 30ης Μαρτίου 2012 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.500 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στάλθηκε προς έγκριση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την λήψη της οποίας η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση,η οποία πρόκειται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 30 Μαρτίου 2012