Προκήρυξη Υποτροφιών - Ανακήρυξη ΥποτρόφωνΑνακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014


Μετά από μεγάλη καθυστέρηση υπογράφηκε την 6/5/2014 από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014:

  • Κόκκινος Θωμάς του Αντωνίου, φοιτητης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
  • Κρομμύδα Ιωάννα του Γεωργίου, φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
  • Τσιτσιπά Βασιλική του Θωμά, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2013

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 16/5/2014 αποφάσισε να προβεί στην απονομή των υποτροφιών την επομένη, Σάββατο 17 Μαίου 2014.

Καρδίτσα, 16 Μαϊου 2014Ανακοίνωση του Δ.Σ.


Το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από το Τμήμα Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ Ελλάδας, αναστέλλονται σε όλη την χώρα οι εγκρίσεις απονομής υποτροφιών και οι προκηρύξεις νέων υποτροφιών, λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων με τον νέο Νόμο - Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών 4183/2013. Το Δ.Σ., κατά την συνεδρίασή του της 1/4/2013, εξέφρασε την δυσφορία του για την εξέλιξη αυτή, η οποία καθυστερεί την απονομή των 3 υποτροφιών προς τους ήδη επιλεγέντες σπουδαστές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και την προκήρυξη των νέων υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Καρδίτσα, 1 Απριλίου 2014


Επιλογή των νέων υποτρόφων από το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 14ης Νοεμβρίου 2013, προέβη στην επιλογή των 3 νέων υποτρόφων του Ιδρύματος, με βάση την κατάταξή τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Κύρια κριτήρια είναι οι επίδόσεις των υποψηφίων στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις και η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.

Οι τρείς επιλεγέντες σπουδαστές είναι οι:
1) Θωμάς Κόκκινος του Αντωνίου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
2) Ιωάννα Κρομμύδα του Γεωργίου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
3) Βασιλική Τσιτσιπά του Θωμά, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στο Τμήμα Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Η σχετική πράξη, που παρατίθεται πιο κάτω, τοιχοκολλήθηκε την 22η Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Νόμο και κατόπιν θα αποσταλλεί στην εποπτεύουσα το Ίδρυμα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας, για την ανακήρυξη των υποτρόφων.

Η πράξη επιλογής είναι η εξής:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 2013 - 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίασή του αποφάσισε την συνέχιση χορήγησης υποτροφιών σε όλους τους ενεργούς υποτρόφους του Ιδρύματος, που επέδειξαν όλοι ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές τους. Επίσης αποφάσισε την χορήγηση υποτροφίας για το 5ο έτος σπουδών σε υποτρόφους που ενώ εισήχθηκαν σε σχολές 4ετούς φοιτήσεως, η διάρκεια των σπουδων τους επεκτάθηκε υποχρεωτικά σε 5 έτη (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών).

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους υποτρόφους του Ιδρύματος για την πρόοδο τους και τους εύχεται καλή συνέχεια των σπουδών τους.

Καρδίτσα, 22 Νοεμβρίου 2013


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 11η Σεπτεμβρίου 2013 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση τριών υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 25η Οκτωβρίου 2013.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Προκήρυξη 43kB

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 11 Σεπτεμβρίου 2013


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 18ης Απριλίου 2013 να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες των 2.500 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στάλθηκε προς έγκριση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την λήψη της οποίας η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση,η οποία πρόκειται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.


Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ιδρύματος


Καρδίτσα, 25 Απριλίου 2013