Προκήρυξη Υποτροφιών - Ανακηρύξεις Υποτρόφων

Επιλογή - Ανακήρυξη νέων υποτρόφων του Ιδρύματος


Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 6η Νοεμβρίου 2015, αφού αξιολόγησε με αντικειμενικά κριτήρια τις 21 αιτήσεις αποφοίτων σπουδαστών των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, επέλεξε και ανακήρυξε ως νέους υποτρόφους του Ιδρύματος τις σπουδάστριες:

1) Σουλέα-Ροντρίγκεθ Κάρμεν Μαρία του Γεωργίου, απόφοιτο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2) Γούσιου Ρεβέκκα του Θωμά, απόφοιτο του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η σχετική πράξη τοιχοκολλήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2015 και κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί εντός δέκα (10) ημερών, δηλ μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2015, να υποβάλλει ένσταση στο γραφείο του Ιδρύματος.

Η Πράξη Ανακήρυξης των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος έχει ως εξής.

Πράξη Ανακήρυξης

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος και τους εύχεται, καθώς και σε όλους τους υποψήφιους, καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Καρδίτσα, 6 Νοεμβρίου 2015


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών

Η Παρασκευή 23η Οκτώβρίου 2015 η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 9η Σεπτεμβρίου 2015 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση δύο υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 23η Οκτωβρίου 2015.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Πρόσκληση-Προκήρυξη


Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 9 Σεπτεμβρίου 2015


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 17η Απριλίου 2015 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.000 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απεστάλη προς έγκριση από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

  1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
  3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
  4. Την εντοπιότητα τους.Καρδίτσα, 17 Απριλίου 2015