Ακαδημαϊκό Έτος 2019 -2020


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης


Την 15η Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη-Πρόσκληση για την χορήγηση μίας υποτροφίας των 2.000 ευρώ σε απόφοιτο Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑ.Λ/T.E.E.) της Π.Ε. Καρδίτσας που εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών & Σχολών Αστυνομίας) το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του/της.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 30η Δεκεμβρίου 2019.

Παραθέτουμε το κείμενο της Προκήρυξης, τον κατάλογο των δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, καθώς και το έντυπο της αίτησης:

Προκήρυξη-Πρόσκληση

Δικαιολογητικά

Έντυπο Αίτησης

Καρδίτσα, 16 Νοεμβρίου 2019