Αναστολή Χορήγησης Υποτροφιών


Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού το Ίδρυμα ανέστειλε την χορήγηση υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2020 - 2021 και 2021 - 2022.

Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία νέα υποτροφία


Δημοσιεύτηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως για σπουδαστές απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 14η Νοεμβρίου 2020.


Δείτε την Προκήρυξη και την κατάσταση των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο.

Προκήρυξη-Πρόσκληση

Παρατίθεται και το έντυπο της αίτησης, που μπορείτε να εκτυπώσετε.

Αίτηση

Καρδίτσα, 30 Σεπτεμβρίου 2020