Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία νέα υποτροφία


Δημοσιεύτηκε την 14η Σεπτεμβρίου 2022 η Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως για σπουδαστές/τριες απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 29η Οκτωβρίου 2022.


Δείτε την Προκήρυξη και την κατάσταση των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Παρατίθεται το έντυπο της αίτησης, που μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε:

Κείμενο Αίτησης

Καρδίτσα, 14 Σεπτεμβρίου 2022