Προκήρυξη-Πρόσκληση για μία νέα υποτροφία


Δημοσιεύτηκε την 10η Οκτωβρίου 2023 η Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως για σπουδαστές/τριες απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 24η Νοεμβρίου 2023.

Δείτε την Προκήρυξη και την κατάσταση των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Δικαιολογητικά για την αίτηση

Παρατίθεται το έντυπο της αίτησης, που μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε:

Έντυπο Αίτησης

Καρδίτσα, 10 Οκτωβρίου 2023