Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025Απόφαση για την χορήγηση δύο νέων υποτροφιών


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2024, αποφάσισε την χορήγηση δύο νέων υποτροφιών σε σπουδαστές που θα αποφοιτήσουν φέτος από ΕΠΑ.Λ./Τ.Ε.Ε. του Νομού Καρδίτσας και θα εισαχθούν σε Σχολή τριτοβάθμιας εκπάιδευσης (εκτός από Στρατιωτικές) το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025. Λαμβάνοντας δε υπόψη του την αύξηση του κόστους ζωής, και ιδίως των μισθωμάτων των κατοικιών, αποφάσισε την αύξηση του ποσού των υποτροφιών από δύο χιλιάδες σε δύο χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (€2.500) για κάθε έτος σπουδών.

Η προκήρυξη και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα δημοσιευθεί στον Τύπο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τον Σεπτέμβριο, και οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευσή της.

Καρδίτσα, 12 Μαρτίου 2024