Το Δασικό Χωριό Δρυάδες – μια σύγχρονη οικοτουριστική παρέμβαση.

H δημιουργία του Δασικού Χωριού αποτελεί μια τοπική περιβαλλοντική στρατηγική, δίνοντας έμφαση στον οικοτουρισμό. Μιλάμε για ένα βήμα που αφορά σε προσχεδιασμένη στρατηγική διαχείρισης και διατήρησης μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής. Η προσπάθεια αυτή αποδίδει σημαντικά οφέλη σε ότι αφορά την προστασία των σπάνιων ειδών της περιοχής, την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη. Το Δασικό χωριό εστιάζεται σε ορισμένες δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προστασία και τη βελτίωση της χλωρίδας (βλάστησης) και της πανίδας (άγριων ζώων) καθώς και την αναψυχή. Με την ακόλουθη φράση:

«Το παρελθόν έζησε στα δάση, το παρόν καταστρέφει τα δάση, το μέλλον θα επιστρέψει στα δάση» ο Γ. Ρουβολής εισαγάγει την μελέτη του και συγχρόνως τονίζει την ανάγκη για αειφορία.

Το πρότυπο Δασικό χωριό βρίσκεται στη θέση Παλαιοχώρι της Κοινότητας Καροπλεσίου. Το χωριό περιλαμβάνει είκοσι λυόμενα οικήματα δύο δωματίων και ενός εστιατορίου. Για τον πλήρη σχεδιασμό και για τη σωστή προστασία του οικοσυστήματος, η σύνταξη της μελέτης σχεδιασμού και η επίβλεψη του έργου ανατέθηκε σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο διακρίνεται για τις περιβαλλοντικές του πεποιθήσεις. Επιστρατεύθηκαν συνεπώς από την δασική υπηρεσία, δασολόγοι και περιβαλλοντολόγοι που προσπάθησαν να μειώσουν το περιβαλλοντικό κόστος, αλλά συγχρόνως να προάγουν την οικονομική ανάπτυξη μιας ουσιαστικά παραμελημένης περιοχής.

Το πρότυπο Δασικό Χωριό Δρυάδες - Περιγραφή της έκτασης.

Το δασικό Χωριό Η έκταση όπου είναι εγκατεστημένο το Δασικό Χωριό είναι σχεδόν γυμνή με διάσπαρτα δέντρα καρυδιάς, δρυός, ελάτης και διαφόρων ειδών πλατύφυλλων. Έχει εμβαδόν 23.010 στρέμματα. Περιμετρικά συνορεύει με δάσος δρυός στο κάτω μέρος και ελάτης στο πάνω μέρος. Εκτείνεται σε πλαγιά από υψόμετρο 895 μέτρα μέχρι 970 μέτρα. Η εγκάρσια κλίση κυμαίνεται από 10% - 40%. Οι θέσεις που επιλέχθηκαν για την εγκατάσταση των οικημάτων είναι σχεδόν επίπεδες. Ενώ το έδαφος είναι γεώδες, βαθύ.
Στη συγκεκριμένη τοποθεσία παλιά υπήρχε χωριό με την ονομασία Παλαιοχώρι. Από αφηγήσεις γερόντων του Καροπλεσίου το χωριό καταστράφηκε περίπου το 1800. Έτσι λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να τοποθετηθούν τα οικήματα εκεί όπου υπήρχαν παλαιά σπίτια για να μην έχουμε μεγάλες ανασκαφές. Αυτό συνετέλεσε στη διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα αλλά και στην ελάχιστη περιβαλλοντική διατάραξη. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά άκρως φιλικά προς το περιβάλλον τα οποία δένουν αρμονικά με το φυσικό τοπίο. Χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του Δασικού Χωριού είναι το γεγονός ότι από ελέγχους που έγιναν από τη δασική υπηρεσία, η παρέμβαση στο οικοσύστημα κρίθηκε «ασθενής». Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των λιώμενων οικημάτων είναι ξύλο και πέτρες. Οι λιθοδομές έγιναν με πέτρες τις περιοχής και μάλιστα από γκρεμίσματα του παλαιού χωριού Παλαιοχωρίου. Επίσης το έργο ανατέθηκε σε τοπικά συνεργία ανοικοδόμησης οικημάτων της ευρύτερης περιοχής, της Λίμνης Πλαστήρα, προκειμένου να δοθεί απασχόληση και να επωφεληθεί η εν λόγω κοινωνία.
Το Δασικό Χωριό Δρυάδες περιλαμβάνει επίσης πέραν του εστιατορίου δύο γήπεδα άθλησης, ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ και μια παιδική χαρά. Συγχρόνως στο Δασικό Χωριό θα διατίθενται προϊόντα προς πώληση, π.χ. οικολογικά προϊόντα που θα προκύπτουν από τις δασικές περιοχές (φαρμακευτικά βότανα και φρύγανα). Το νερό που τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις είναι από παρακείμενες πηγές (ύδρευση) και ποτάμια (άρδευση) εξαιρετικής ποιότητας, έτσι δεν χρειάστηκε να γίνουν μεγάλου κόστους έργα μεταφοράς ύδατος μέσω αγωγών. Το κυριότερο πλεονέκτημα της κατασκευής του οικισμού είναι η διατήρηση της αειφορίας όμως ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ο χαμηλότατος προϋπολογισμός ο οποίος ανήλθε στα 900.000 €.